Zeevolk


Een serie portretten. Eerste portret: De Gebroeders de Vries uit Laaxum.
Eerder gepubliceerd, maar nu weer opgepakt. Meer foto's (en straks het vervolg) *hier*